Prawdziwym zadaniem nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi,

ale stymulowanie pytań i zachęcanie do samodzielnych poszukiwań.

The real task of the teacher is not to provide answers,

but stilulating questions and encouraging independent research.


Albert Einstein

Jestem nauczycielką.Lubię to!

Nie ma dzieci, są ludzie!

 

 

Efektywne nauczanie to połączenie nauki i zabawy. Dziecko w naturalny sposób poznaje wtedy otaczającą je rzeczywistość, rozwiązuje problemy i zadania. Największym wrogiem  uczenia się jest NUDA. Dlatego chrońmy przed nią nasze dzieci.

 

 

Słyszałem i zapomniałem

Widziałem i zapamiętałem

Zrobiłem i zrozumiałem

Konfucjusz